PHP 5 programmering

By Ulrika Eriksson, Jörgen Overgaard, Jesper Ek

Dynamik på webbplatsen!

PHP, det serverbaserade skriptspråket, används until eventually att skapa dynamiska webbplatser. En ofantlig mängd webbplatser använder idag Hypertext Preprocessor och dess popularitet ökar för varje long island model och funktion som kommer. Att personal home page är plattformsoberoende och fungerar på de flesta webbservrar bidrar givetvis until eventually dess popularitet.

Den här boken går igenom Hypertext Preprocessor grundligt från nybörjarnivå och tar upp saker som sessioner, databaskopplingar, formulär, filhantering, med mera. De exempel som handlar om databaser är begränsade until eventually MySQL, SQLite och entry, males principen är samma för de flesta förekommande databaser. Alla exempel i boken går att köra på både home windows som Linux/Unix.

Ur innehållet:
Installation . Grunderna i Hypertext Preprocessor . Styrstrukturer . Formulär . Stränghantering . Mer om personal home page . Hypertext Preprocessor och databaser . SQL . Filhantering . Praktiska exempel

Show description

Quick preview of PHP 5 programmering PDF

Best Information Technology books

Reverse Deception: Organized Cyber Threat Counter-Exploitation

In-depth counterintelligence strategies to struggle cyber-espionage "A complete and remarkable review of the subject through specialists within the box. "--Slashdot reveal, pursue, and prosecute the perpetrators of complicated power threats (APTs) utilizing the validated safeguard strategies and real-world case experiences featured during this specific consultant.

Information Security: The Complete Reference, Second Edition

Enhance and enforce an efficient end-to-end safety software Today’s advanced international of cellular structures, cloud computing, and ubiquitous facts entry places new safety calls for on each IT expert. details safety: the whole Reference, moment version (previously titled community safety: the entire Reference) is the single accomplished booklet that gives vendor-neutral info on all points of knowledge safety, with an eye fixed towards the evolving danger panorama.

CCNA Cisco Certified Network Associate Routing and Switching Study Guide (Exams 200-120, ICND1, & ICND2), with Boson NetSim Limited Edition (Certification Press)

The simplest totally built-in examine method to be had With thousands of perform questions and hands-on routines, CCNA Cisco qualified community affiliate Routing and Switching learn advisor with Boson NetSim restricted variation covers what you must know-- and indicates you the way to prepare--for those not easy checks.

CompTIA Network+ All-In-One Exam Guide, Sixth Edition (Exam N10-006)

From Mike Meyers, the number one identify in CompTIA education and examination education, a radical revision of his bestselling examination guide―updated to hide the 2015 unencumber of the CompTIA community+ examination. Get whole insurance of the entire CompTIA community+ examination pursuits within this complete source. Written through the best specialist on CompTIA certification and coaching, Mike Meyers, this authoritative advisor covers examination N10-006 in complete aspect.

Extra info for PHP 5 programmering

Show sample text content

Kanske vill du plocka fram alla efternamn som börjar på ”K” eller poster som innehåller ordet ”gul”. Operatorn LIKE är avsedd för det ändamålet. LIKE kombineras med jokertecken. Tecknet ”%” motsvarar ett obestämt antal tecken. Så för att plocka fram alla efternamn som börjar på ”A” skriver guy så här: pick out * FROM individual the place Efternamn LIKE 'A%' Resultat: Förnamn Efternamn Berit Lisa Alm Andersson Underscore är ett annat jokertecken, som motsvarar ett enstaka tecken: decide on * FROM try out the place Ord LIKE 'l_ta' Poster som returneras i detta fall är de som innehåller ”låta”, ”lita” och ”lata”, males inte ”lätta”. ORDER through decide upon fältlista FROM tabell the place urvalsvillkor ORDER via fält1 [ASC | DESC ][, fält2 [ASC | DESC ][, ... ]] Här ovan ser du syntax för SQL-kommandot ORDER by means of. Kommandot ORDER by means of talar om hur posterna ska sorteras. Varje fält kan sorteras antingen stigande (eng. Ascending) eller fallande (eng. Descending). Stigande sorteringsordning är normal. Efter kommandot ORDER by means of kan du skriva en lista på fält separerade med kommatecken (,). Varje fält kommer att rangordnas efter hur du skriver in det, dvs. det första fältet du skriver in kommer att få den högsta vikten och nästa fält den näst högsta vikten och så vidare. Varje fält kan sorteras oberoende av varandra, stigande (ASC) eller fallande (DESC). Stigande (ASC) är ordinary så det behöver du normalt inte skriva. Frågan som följer hämtar alla Kapitel eight – SQL 147 fält från tabellen anstallda och sorterar dem efter fältet land. Sorteringen sker i alfabetisk ordning. decide upon efternamn, fornamn, land, ort FROM anstallda ORDER by way of land Resultat: Efternamn Förnamn Land Ort Laffont Damiani King Suyama Casparsson Parmström Fagerlund Buchwald Davolio Jeanine Frankrike Paris Annabella Italien Florens Robert Storbritannien London Michael Storbritannien London Linda Sverige Stockholm Margareta Sverige Stockholm Andreas Sverige Bromma Stefan Tyskland Hamburg Nancy united states Seattle guy kan också sortera efter flera fält. I exemplet nedan sorteras posterna i första hand efter fältet land, och om värdena där är identiska kommer sorteringen att ske efter fältet ort. decide upon efternamn, fornamn, land, ort FROM anstallda ORDER via land, ort Resultat: Efternamn Förnamn Land Ort Laffont Damiani King Suyama Fagerlund Casparsson Parmström Buchwald Davolio Jeanine Frankrike Paris Annabella Italien Florens Robert Storbritannien London Michael Storbritannien London Andreas Sverige Bromma Linda Sverige Stockholm Margareta Sverige Stockholm Stefan Tyskland Hamburg Nancy united states Seattle Numeriska fält sorteras enligt principen lägsta siffran först. Allt som oftast är det den omvända rangordningen guy vill ha, och i dessa fall lägger guy until DESC efter fältnamnet. Här har vi ett exempel som sorterar elever efter deras avgångsbetyg med det högsta betyget först: 148 personal home page five programmering choose Efternamn, Förnamn FROM Elever the place Avgångsår = 1994 ORDER by means of Medelbetyg DESC distinctive Visar inte dubbletter, dvs. om det förekommer rader som ser exakt likadana ut visas raden endast en gång.

Download PDF sample

Rated 4.81 of 5 – based on 9 votes