Kallocain

This vintage Swedish novel predicted a way forward for drab terror. visible in the course of the eyes of idealistic scientist Leo Kall, Kallocain’s depiction of a totalitarian international country is a montage of what novelist Karin Boye had visible or sensed in Thirties Russia and Germany. Its relevant suggestion grew from the rumors of fact medicinal drugs that ensured the subservience of each citizen to the state.

Show description

Quick preview of Kallocain PDF

Best Dystopia books

Brave New World Revisited

While the radical courageous New international first seemed in 1932, its stunning research of a systematic dictatorship appeared a projection into the distant destiny. the following, in a single of an important and engaging books of his profession, Aldous Huxley makes use of his great wisdom of human family to check the modern day international together with his prophetic fable.

Bumped

An endemic has swept the area, making every body over the age of eighteen infertile. children at the moment are the main prized participants of society, and would-be mom and dad desperately bid for "conception contracts" with the prettiest, healthiest, and smartest girls—cash, university school, and liposuction in alternate for a toddler.

Crossed (Matched)

The hugely expected moment ebook within the long island occasions bestselling Matched trilogy! Chasing down an doubtful destiny, Cassia makes her approach to the Outer Provinces in pursuit of Ky--taken via Society to his convinced death--only to discover that he has escaped into the majestic, yet treacherous, canyons.  in this wild frontier are glimmers of a distinct lifestyles .

Champion

The explosive finale to Marie Lu’s big apple instances bestselling LEGEND trilogy—perfect for enthusiasts of THE starvation video games and DIVERGENT! he's a Legend. She is a Prodigy. Who can be Champion?   June and Day have sacrificed quite a bit for the folk of the Republic—and every one other—and now their nation is on the point of a brand new lifestyles.

Additional resources for Kallocain

Show sample text content

Trots allt var jag en god medsoldat och skulle kanske kunna bli en ännu bättre. Innan jag somnade, måste jag småskratta för mig själv åt en komisk och tillfredsställande fantasi, en sådan där nyckfull bild, som brukar dyka upp i medvetandet strax innan guy somnar: jag såg, hur också den lille fule och livlige mannen från festen stod med en varning i handen och kallsvettades – den shop rödhårige hade anmält honom för hans försök att störa glädjen och svartmåla Statens åtgärder. Det var då värre egentligen … Inte för att det var min vana att söla med tiden, varken efter morgongymnastiken eller annars, males den morgonen tror jag att jag särskilt skyndade mig igenom duschen och drog på mig arbetsuniformen för att kunna stå färdig i givakt, då dörren until mitt laboratorium öppnades och kontrollchefen steg in. Då han äntligen kom, var det naturligtvis Rissen. Alldeles som jag trott. Om jag var besviken, så hoppades jag åtminstone att det inte syntes utanpå. Där hade funnits en svag liten möjlighet att det skulle bli en annan, males det blev alltså Rissen. Och då han stod där framför mig, oansenlig i sin hållning och nästan tveksam, fick jag klart för mig, att jag inte avskydde honom därför att det kanske fanns något att upptäcka mellan honom och Linda, utan att jag tvärtom tyckte så särskilt illa om tanken på ett förhållande mellan honom och Linda simply därför att det gällde Rissen. Vem som helst annars, males inte han. Några additional stötestenar skulle Rissen säkert inte lägga på min vetenskapliga väg, det var han för beskedlig until. males jag för min del skulle hellre velat ha en mindre beskedlig och mer lömsk kontrollchef, en som jag kunde fått mäta min egen styrka mot – om jag bara samtidigt kunde haft mer högaktning för honom. För Rissen kunde guy inte ha högaktning, han var för olik andra, han var för löjlig. Det var inte så lätt att uttrycka vad det var som fattades hos mannen, males om guy använde ordet marschtakt, så gav det en viss föreställning om saken. Den bestämda hållning, det klara och avmätta sätt att tala, som var det enda naturliga och värdiga för en vuxen medsoldat, låg inte för Rissen. Rätt som det var kunde han bli alldeles för ivrig, låta orden snubbla över varandra, until eventually och med göra sig skyldig until eventually oavsiktliga och komiska handrörelser, och dessemellan göra långa omotiverade pauser, försjunka i tankar, framkasta några vårdslösa ord, som bara den invigde förstod. Det kunde gå nästan djuriskt obehärskade ryckningar över hans ansikte i min, en underordnads, närvaro, då han hörde talas om något som särskilt intresserade honom. Å ena sidan visste jag att han som vetenskapsman hade lysande förtjänster; å den andra kunde jag, trots att det gällde min chef, inte blunda för att där fanns ett missförhållande mellan hans värde som vetenskapsman och hans värde som medsoldat. – Jaha, började han, sävligt som om arbetstiden hade varit hans privategendom. – Jaha. Ja, jag har ju fått en mycket noggrann redogörelse för hela den här saken. Jag tror nog jag har den klar för mig.

Download PDF sample

Rated 4.38 of 5 – based on 9 votes